Videos

Hội Luân với Kỳ Anh về Chống Bãi Nhiệm – 29-03-2020

Thông tin về Bầu Cử Chống Bãi NhiệmNgười Dân Muốn Biết – 26-03-2020

Thông tin về Bầu Cử Chống Bãi NhiệmNgười Dân Muốn Biết – 25-03-2020

Hội Luận với Huỳnh Lương Thiện về Chống Bãi Nhiệm

DIỄN ĐÀN DÂN CỬ

Hội Luận Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm 13/03/2020

Những Phát Biểu Của Thành Viên Phái Đoàn Nam Cali Trong Ngày 7 Tháng 3 Năm 2020 Tại San Jose

Phát Biểu Mạnh Mẽ Của Cử Tọa Tham Dự Ngày 7-3-2020 Tại San Jose

Hỏi Đáp Với Phái Đoàn Nam Cali Vì Sao Recall các Dân Cử

Bãi Nhiệm Các Dân Cử Ở Nam Cali-PV LS Nguyễn Quốc Lân

Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng Ở San Jose Với Sự Tham Dự Của Các Dân Cử Westminster