Videos

No Recall – Không Bãi Nhiệm Ngày 07 tháng 04 tại City of Westminster

Bầu Cử KHÔNG Bãi Nhiệm tại Thành Phố Westminster April 7th, 2020

Hội Luân với Kỳ Anh về Chống Bãi Nhiệm – 29-03-2020

Thông tin về Bầu Cử Chống Bãi NhiệmNgười Dân Muốn Biết – 26-03-2020

Thông tin về Bầu Cử Chống Bãi NhiệmNgười Dân Muốn Biết – 25-03-2020

Hội Luận với Huỳnh Lương Thiện về Chống Bãi Nhiệm

DIỄN ĐÀN DÂN CỬ

Hội Luận Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm 13/03/2020

Những Phát Biểu Của Thành Viên Phái Đoàn Nam Cali Trong Ngày 7 Tháng 3 Năm 2020 Tại San Jose

Phát Biểu Mạnh Mẽ Của Cử Tọa Tham Dự Ngày 7-3-2020 Tại San Jose

Hỏi Đáp Với Phái Đoàn Nam Cali Vì Sao Recall các Dân Cử

Bãi Nhiệm Các Dân Cử Ở Nam Cali-PV LS Nguyễn Quốc Lân

Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng Ở San Jose Với Sự Tham Dự Của Các Dân Cử Westminster