Ủng Hộ

Các Tổ Chức và Đoàn Thể tại Hoa Kỳ Lên Tiếng Chống Bãi Nhiệm 3 Dân Cử Gốc Việt tại Westminster

 1. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
 2. Liên Hội Cựu Chiến Sỹ vùng Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận
 3. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
 4. Hội Cựu Tù Nhân chính Trị New Orleans/Louisiana
 5. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California
 6. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California
 7. Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại
 8. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 9. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại
 10. Cộng Đồng Việt Nam Nam California
 11. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy
 12. Đảng Dân Tộc Việt Nam
 13. Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California
 14. Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California
 15. Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới
 16. Viện Nghiên cứu Võ Học Global
 17. Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

BẢN LÊN TIẾNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ THÂN HÀO NHÂN SĨ, VĂN NGHỆ SĨ CHỐNG CHIẾN DỊCH ĐÒI BÃI NHIỆM DÂN CỬ THÀNH PHỐ WESTMINSTER.

Kính mời quý đồng hương cùng nhau ghi danh Chống Chiến Dịch Bãi Nhiệm