Bản Tin Báo chí

Committee Against Recall
Ủy Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm

CONTACT:    Lan Quoc Nguyen, (714) 891-1901

DATE:             March 10, 2020

RE:                  Vận động chống bãi nhiệm tại Westminster

Bắt Đầu Cuộc Vận Động Chống Bãi Nhiệm tại Westminster

Vừa xong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 3 vừa qua, cộng đồng Việt Nam trong khu Little Saigon đang chuyển sang cuộc bầu cử chống bãi nhiệm tại Thành Phố Westminster vào ngày 7 tháng 4 sắp tới. Đây là cuộc bầu cử quan trọng để quyết định quyền đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây trong đó có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Phiếu bầu sẽ được gởi về nhà cho tất cả các cử tri vào khoảng từ ngày 9 tháng 3. Hạn chót ghi danh cho kỳ bầu cử đặc biệt này là 23 tháng 3. Các cư dân hội đủ điều kiện từ TP Westminster nếu cần giúp đỡ về vấn đề ghi danh hay cập nhật các tin tức về hồ sơ bầu cử, xin liên lạc về (714) 643-2626. Cũng giống như kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua, tất cả các cử tri sẽ bỏ phiếu bằng phong bì và qua bưu điện hay tại phòng bầu cử chứ không còn hệ thống phòng bỏ phiếu gần nơi cư ngụ.

Trong kỳ bầu cử đặc biệt này, cử tri sẽ được bỏ phiếu cho câu hỏi “có đồng bãi nhiệm hay không?” cho mỗi vị dân cử và cùng lúc đó, chọn một ứng cử viên để thay thế. Nếu số phiếu NO đối với bãi nhiệm cao hơn 50% thì sẽ không bãi nhiệm vị dân cử đó. Nếu số phiếu đồng ý bãi nhiệm cao hơn, ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ được chọn thay thế. Các vị dân cử đang bị bãi nhiệm không được quyền tranh cử này. Do đó, mức tham dự tranh cử các đồng hương rất là quan trọng trong kết quả cuộc bầu cử này.

Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm xin kêu gọi quí đồng hương bỏ phiếu NO cho tất cả 3 câu hỏi có nên bãi nhiệm hay không và không cần bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào khác. Hầu hết các ứng cử viên này đều không có thành tích phục vụ, sinh hoạt hay hiểu biết về cộng đồng để có thể đại diện cho quyền lợi hay tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây.

Đễ hỗ trợ cho cuộc bầu cử chống bãi nhiệm, nhiều đoàn thể đã bắt đầu lên tiếng phản đối cuộc bầu cử không chính đáng này. Hôm 29 tháng 2, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã lên tiếng kêu gọi các chưởng môn, võ sư, huấn luyện viên, thành viên bỏ phiếu No để phản đối cuộc bầu cử này.

Tiếp sau đó, hôm 2 tháng 3, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Bắc California đã ra văn thư kêu gọi chống lại cuộc bầu cử bãi nhiệm này. Trong văn thư có đoạn viết “Cậy giàu, ông Hoàng Kiều dùng tiền mua chuộc, xách động bãi nhiệm các vị dân cử hợp pháp nêu trên, là chống lại cư dân của thành phố Westminster; chỉ làm lợi cho Tàu cộng và Việt cộng.”

Cũng tiếp theo đó, Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California cũng lên tiếng hỗ trợ các vị dân cử gốc Việt và chống lại cuộc bầu cử bãi nhiệm không có lý do chính đáng này. Văn thư của Câu Lạc Bộ Báo Chí có đoạn viết “Gần đây, họ đã lợi dụng sự tự do ngôn luận để dấy lên làn sóng chống đối các vị dân cử gốc Việt trong các cơ chế chính quyền.” Mới đây, hôm 7 tháng 3, Cộng đồng Việt Nam tại Miền Bắc California cũng đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ chống bãi nhiệm tại Nhà Hàng Grand Fortuna tại San Jose. Buổi gặp mặt đã tạo cơ hội cho các vị dân cử gốc Việt tại Westminster tiếp xúc với đồng hương tại Miền Bắc California và trình bày về hiện trạng bị đánh phá bởi các thế lực tiền bạc của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều cũng như các thành phần tiếp tay với chính sách của cộng sản như được vạch trần trong Nghị Quyết Chống Nghị Quyết 36 do TP Westminster thông qua vào tháng 9 năm 2019. Ngay sau khi nghị quyết này được Hội Đồng TP Westminster thông qua, Đảng CSVN đã đưa ra bài xã luận trên Nhật Báo Nhân Dân kêu gọi chống đối nghị quyết này và hỗ trợ cuộc vận động bãi nhiệm hiện nay tại Westminster.

Sự lên tiếng của cộng đồng Việt Nam tại Miền Bắc California cũng như tại khắp nơi rất là quan trọng để nói lên chính nghĩa và sự cần thiết để bảo vệ thành trị và nền tảng của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Westminster, thủ đô của người Việt tỵ nạn tải hải ngoại. Trong thời gian qua, ông Tỷ Phú Hoàng Kiều đã bỏ ra hơn 1.1 triệu dollar để thâu thập đủ 20% chữ ký của cử tri tại TP Westminster để có cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới vào ngày 7 tháng 4 sắp tới. Trong thời gian tới, người ta dự đoán ông Hoàng Kiều sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn nữa để vận động cho cuộc bầu cử bãi nhiệm và tài trợ cho nhiều ứng cử viên để tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố nếu cuộc bầu cử bãi nhiệm thành công.

Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm đã thành lập văn phòng vận động tại địa chỉ 9191 Bolsa Ave., Suite 206, Westminster, bên kia đường Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ và trên lầu Tiệm Hủ Tiếu Thanh Xuân. Mọi thắc mắc hay cần xin trợ giúp về ghi danh bầu cử, cập nhật hồ sơ ghi danh bầu cử hay phân phối các tài liệu bầu cử xin liên lạc về (714) 643-2626.