Announcement

PRESS RELEASE

1. Phía Thất Bại Bãi Nhiệm Đòi Đếm Phiếu Lại04/23/2020

2. Certification of Westminster Recall Election Completed – 04/17/2020

3. Kết Quả Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm Công Nhận Chính Thức – 04/17/2020

4. Phòng Ghi Danh Bầu Cử sẽ Trắc Nghiệm Kết Quả Bầu Cử04/14/2020

5. Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ – 04/11/2020

6. Lên Án về “Tin Đồn” Có Gian Lận Bầu Cử – 04/09/2020

7. Bãi Nhiệm tại Westminster Thất Bại – 04/07/2020

SUPPORT FROM COMMUNITY

1. Cập Nhật Sự Hỗ Trợ Của Cộng Đồng04/13/2020

2. Thư Chúc Mừng Về kết quả Không Bãi Nhiệm tại Thành Phố Westminster, CA – 04/12/2020

3. Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ04/11/2020

4. Thư Chúc Mừng của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Hải Ngoại04/10/2020

5. Thư Chúc Mừng của về Kết Quả Không Bãi Nhiệm tại TP Westminster – 04/08/2020

6. Thư Chúc Mừng UB NO RECALL & HĐTP WESTMINSTER của Đoàn Thanh Niên Hậu Duệ Tổng Hội CTNCT/VNHN – 04/08/2020

BÀI CẬY ĐĂNG KHÔNG TRẢ TIỀN – LS NGUYỄN QUỐC LÂN

1. Viết Riêng Cho Ông Tỷ Phú Hoàng Kiều – 04/11/2020

MEDIA / NEWS

1. Tuyết Mai: Ông Hoàng Kiều – Tự Ngã Độc Tôn

2. NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: Chiến thắng của các dân cử gốc Việt là của người Việt Hải Ngoại khắp nơi – 04/10/2020